Tăng Chi Bộ Kinh 205 Tâm Hoang Vu | Phẩm XXI KIMBILA | Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

TamHanh-TamHoangVu

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh.
Phẩm XXI KIMBILA | Chương 5 Pháp
Kinh 205 Tâm Hoang Vu : Các hành động làm cho Tâm hoang vu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*