Tiến Trình Thiền Định | Kinh Sa Môn Quả | Trường Bộ Kinh 2 | Cố HT. Thích Minh Chậu giảng

tang-xa Thien Vien van hanh

Thiền Viện Vạn Hạnh kinh Sa Môn Quả Trường Bộ Kinh 2 giảng về Tiến trình Thiền Định trong Giới Định Tuệ và quả thiết thực hiện tại của thiền định trên con đường giải thoát giác ngộ…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*