Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi | Trung Bộ Kinh 27| Cố HT. Thích Minh Châu

thienvien-van hanh

Đức Phật lấy hình ảnh của người thợ rừng theo dấu chân voi để giải thích lý do sự xác tín hoàn toàn lời dạy của Đức Phật như là 4 dấu tích của con voi tối thượng đó là 4 thành tựu của Như lai của toàn bộ tiến trình giải thoát và giác ngộ bao gồm: Giới. Định , Tuệ, Giải thoát.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*