Tiển người ra đi Thương người ở lại |TT. Thích Tâm Hải |Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

TT. Thích tTm Hải

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng Dẩn Thiền và Tụng Kinh, TT. Thích Tâm Hải trong dịp về An Cư đã giảng về Đề tài Tiển người ra đi Thương người ở lại qua Lời dạy của Đức Phật : Quá khứ không truy tím. Tương lai không ước vọng, Quá khứ đã đoạn diệt, Tương lai lại chưa đến, Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính ở đây

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*