Truyền thống An Cư Kiết Hạ |TT. Thích Tâm Minh Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

An cư Kiết hạ

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng Dẩn Thiền, TT. Thích Tâm Minh giảng về Truyền thống An Cư Kiết Hạ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*