Thiền Thọai Đầu |Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thiền Thoai Dầu mùa Vu Lan 2023

Trong thời khóa tu tập sáng Chủ Nhật hằng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời Hướng Dẩn Thiền, Tụng Kinh, Nghe giảng sau Hội Trường, Thầy Thích Đồng Thành đã giảng về Thiền Thoại Đầu còn gọi là Thiền Tổ Sư , nhằm thêm sự hiểu biết về các dòng Thiền tại Việt Nam

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*