Chương Trình Đại Lễ Vu Lan PL 2567-2023 & Lễ Kỷ Niệm 11 Năm Đức Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sáng, Viện Chủ Viên Tịch

thien vien van hanh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*