Chữ Hiếu trong đạo Phật |Thầy Thích Ân Truyền|Thiền Viện Vạn Hạnh mùa Vu lan 2022

Chu-hieu-trong-daoPhat

Thiền Viện Vạn Hạnh mùa Vu lan 2022, giảng pháp sáng Chủ Nhật sau thời Hướng dẩn Thiền được Thầy Thích Ân Truyền chia sẻ bài pháp Chữ Hiếu trong đạo Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*