Tăng Chi kinh 57 Sự kiện cần phải quán sát | Chương 5 Pháp Phẩm Triền cái | TT. Thích Tâm Hạnh

tang chi bo Kinh-57

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp Phẩm 6: Triền cái
Kinh 57: Sự kiện cần phải quán sát
Có 5 sự kiện trong cuộc đời mà người tu tập tại gia hay xuất gia, người nam hay người nữ đều luôn phải quán sát:

  • Ta phải bị già
  • Ta phải bị bệnh
  • Ta phải bị chết
  • Ta là chủ nhân là thừa tự của nghiệp
  • Phàm tất cả loài hữu tình là có đến có đi, có sanh có diệt
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*