Tăng Chi Bộ Kinh 22-27| Chương 6 Pháp Phẩm III Trên Tất Cả | TT. Thích Tâm Hạnh giảng

Tang-chi-bo-kinh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh với hình thức online.
Chương 6 Pháp Phẩm III Trên Tất Cả
Kinh 22- Không Thối Ðọa: 6 pháp giúp không thối đọa
Kinh 23- Sợ hãi: Suy tư về dục để sợ hãi
Kinh 24- Núi Tuyết Sơn: 6 sự thiện xảo khéo léo trong thiền định để phá vỡ núi Tuyết sơn
Kinh 25-Tùy Niệm Xứ:: Lợi ích của 6 Tùy Niệm Xứ: Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí , Niệm Thiên
Kinh 26- Kaccàna: Giảng thêm về Tùy niệm xứ và thêm ý nghĩa sồng với Tâm đồng đẳng với hư không
Kinh 27- Các thời gian: Khi bị dục tham chi phối phải có sự tu tập về ý và sự tham khảo học hỏi từ các bậc thầy

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*