Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo| TT. Thích Tâm Hạnh| Hướng Dẩn Thiền sáng Chủ Nhật|

Tu thanh de Bat chanh dao

Bài giảng Hướng dẫn thiền, sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều tại Thiền Viện Vạn Hạnh, trong khung cảnh giản cách, TT. Thích Tâm Hạnh đã đúc kết lai loạt bài Tứ niệm xứ và mối liên quan với Bát Chánh Đạo trên con đường tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*