Tăng Chi Bộ Kinh 28-30| Chương 6 Pháp Phẩm III Trên Tất Cả | TT. Thích Tâm Hạnh

Tang chi bo kinh

Trong thời giảng kinh Tăng Chi online vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh., TT. Thích Tâm Hạnh giảng Chương 6 Pháp Phẩm III Trên Tất Cả
Kinh 28- Các Thời Gian: Bàn luận về thời gian tu tập
Kinh 29- Udàyi: Đức Thế Tôn nhắc Tôn giả Udàyi về các chỗ tùy niệm, chỗ hướng tâm
Kinh 30- Trên Tất Cả: Đức Phật giảng về 6 pháp vô thượng, trên tất cả: Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng (Kiến, Văn, Lợi đắc, Học, Hành , Tùy Niệm)
Đây cũng là buổi giảng cuối sau đó sẽ tạm dừng , sau An cư sẽ tiếp tục lại

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*