Tứ Thánh Đế lý thuyết và thực hành | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng dẫn Thiền

Doan-tru-kiet-su

Bài giảng Hướng dẫn thiền hang tuần sáng Chủ Nhật , do TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Tứ Thánh Đế trong lý thuyết va thực hành

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*