Tăng Chi Bộ Kinh 180-190 | Phẩm XIX Rừng Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

TTam Hanh Kinh 143

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 5 Pháp Phẩm XVIII Nam Cư Sĩ
Kinh 180- GAVESI, người tầm cầu
Phẩm XIX Rừng Kinh 181 – Rừng
KInh 162-189: Các hạng người khác
Kinh 190: Ăn từ bình bát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*