Bát Chánh Đạo và Ngũ Uẩn | TT. Thích Tâm Hạnh – Hướng Dẫn Thiền

Hanh-thien-Van-Hanh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Trong thời khóa Hướng Dẫn Thiền mùa Vu Lan , TT. Thích Tâm Hạnh đã khái quát lại về Ngũ Uẩn và dùng Chánh Kiến của Bát Chánh Đạo để loại bỏ dần chấp ngã…
Sau thời khóa này Thiền Viện sẽ tạm dừng các thời khóa Thiền và Giảng Pháp đến qua Trung Thu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*