Tăng Chi Bộ Kinh 159-161 | Phẩm XVI Diệu Pháp Chương 5 Pháp|TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-kinh-159

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm XVI Diệu Pháp Chương 5 Pháp Kinh 159 Tôn giả UDAYI: Nói về các cách thuyết pháp
Kinh 161 Khó trừ khử: Những cái khó trừ khử khi tâm khởi lên như Tham, Sân, Si, Ham, Tâm lang thang
Kinh 161 Trừ khử hiềm hận thuộc chương XVII Phẩm hiềm hận: Nói về năm cách để giải trừ sự hiềm hận

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*