Tăng Chi Bộ Kinh 157 Ác pháp|158 Sợ hãi

ang Chi Bộ Kinh-157-158

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tam Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Chương 5 pháp Phẩm XVI Diệu pháp Kinh 157 Ác Pháp: Giúp phân biệt các pháp là thiện hay là ác Kinh 158 Sợ hãi: Các lý do rơi vào sự sợ hãi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*