Nếp sống trung đạo của người con Phật | TT. Thích Tâm Minh giảng pháp Sáng Chủ nhật

Kinh An Trú Tầm

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Minh với đề tài Nếp sống trung đạo của người con Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*