Tăng Chi Bộ Kinh 125-130| Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-Tang-Chi--125-128

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp. Các đặc điểm của kinh Tăng Chi so với các kinh khác, và riêng trong Phẩm này là đề câp những vấn đề đời thường trong cuộc sống của người tại gia cũng như xuất gia như săn sóc người bệnh ,, để có được sức khoẻ, tuổi thọ…
Kinh 126: Tuổi thọ (2)
Kinh 127: Sống biệt lập
Kinh 128: Các điều khó cho Sa môn
Kinh 129: Ngũ nghịch
Kinh 130: Thành tựu

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*