Tăng Chi Bộ Kinh 121-124 | Phẩm XIII BỆNH Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

Chuc-mung-nam-moi

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy Mùng 8 Tết, TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh đầu năm trong thời khóa giảng kinh Tăng Chi chiều thứ Bảy hàng tuần. Sau những lời chúc mừng và sách tấn đầu năm TT. đã giảng về Cách đối trị với dịch bệnh Corona Cũng trùng hợp với bài giảng đầu năm, bắt đầu là Phẩm Bệnh, Đức Phật giảng về các pháp quán và sự chăm sóc người bệnh . Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XIII Bệnh. Kinh 121: Người bị bệnh Kinh 122: Niệm xứ Kinh 123: Săn sóc bệnh Kinh 124: Săn sóc bệnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*