Tăng Chi Bộ Kinh 115-120 | Phẩm XII ANDHAKAVINDA Chương 5 Pháp |TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-cuoi-nam

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần . TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp, Phẩm XII ANDHAKAVINDA . Đây là bài giảng kết thúc năm Kỷ Hợi và sẽ giảng tiếp tục hằng tuần vào Thứ Bảy mùng 8 Canh Tý
Kinh 115: Xan lẫn
Kinh 116: Tán thán
Kinh 117: Ganh tỵ
Kinh 118: Tri kiến
Kinh 119: Lời nói
Kinh 120: Tinh tấn
Các Pháp giúp đưa đến an lạc hạnh phúc và giải thoát…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*