Sự Chi Phối của Tham Sân Si |TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

Su-Chi-Phoi-Tham-San-Si

Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Sự Chi Phối của Tham Sân Si vào các suy nghĩ hành động trong cuộc sống và con đường tu tập để loại bỏ Tham Sân Si này

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*