Kinh 8-9-10| Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Hữu Học Kinh Tăng Chi |TT. Thích Tâm Hạnh

TamHanh-Kinh8910

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Đang học Chương 5 Pháp, Phẩm Sức mạnh Hữu Học,
Kinh 8 Từ bỏ
Kinh9 Không tôn kính 1
Kinh10 Không tôn kính 2
Chấm dứt Phẩm 1 tiếp tục qua phẩm thứ hai trong Video kế tiếp

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*