Định hướng tu tập | TT. Thích Tâm Đức | Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

TTamDuc-Dinh-Huong-Tu-Tap

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần-Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Định hướng tu tập nói về những Di chúc của đức Phật cho đệ tử A Nam, cũng như cho chúng ta trước khi nhập Niết bàn

  • Tự mình thắp đuốc mà đi: Đuốc đây là trí tuệ, có được do nghe pháp, học hỏi, quán chiếu…
  • Lấy Pháp và giới luật làm Thầy
  • Tu tập Thiền định để có được sức khỏe, trí tuệ, giải thoát…
Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*