Kinh 5-6-7| Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Hữu Học Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-Bo-kinhCHUONG-5-PHAP

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Đang học Chương 5 Pháp, Phẩm Sức mạnh Hữu Học,
Kinh 5 Học Pháp
Kinh 6 Bước vào
Kinh 7 Dục Vọng

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*