Pháp Môn Tịnh Độ trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam | ĐĐ Thích Ân Truyền |Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T Ân Truyền

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật sau thời khóa Hướng Dẫn Thiền, Tụng kinh là giảng pháp sau Hội Trường. ĐĐ. Thích Ân Truyền giảng về Vai trò của Pháp Môn Tịnh Độ trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*