3 điều cơ bản hổ trợ cho hành Thiền | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn hạnh

trung bo kinh

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật sau thời khóa Hướng Dẫn Thiền, Tụng kinh là Giảng pháp sau Hội Trường, TT. Thích Tâm Minh giảng về 3 điều cơ bản hổ trợ cho hành Thiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*