Lời Phật day cho Cư sĩ tại gia | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Lời Phật day tại gia Cư sĩ

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, thời khóa Bát Quan Trai TT. Thích Tâm Minh giàng về Lời Phật day cho Cư sĩ tại gia

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*