Giải thoát chỉ có một | HT.Thích Tâm Đức | Giảng pháp Thiền Viện Vạn Hạnh

HT.TS Thích Tâm Đức

Ngày Chủ Nhật 26/02 sau thời khóa Hướng dẫn Thiền từ 7g, Tụng kinh từ 8g , trong buổi giảng pháp sau đó tại Giảng đường Thiền Viện Vạn Hạnh lúc 8g30 HT.TS Thích Tâm Đức đã giảng bài pháp Giải thoát chỉ có một, ý trong kinh Trung Bộ Tiểu kinh Sư Tử hống

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*