Kinh Nghiệm Tu Thiền | HT. TS. Thích Tâm Đức | Hướng dẩn Thiền

Kinh nghiệm tu thiền

Sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh sau giờ kinh hành TT. TS Thích Tâm Đức đã có một thời pháp ngắn về Kinh Nghiệm Tu Thiền trong buổi Hướng dẩn Thiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*