Lời dạy của Đức Phật về Môi trường tu học | TT. Thích Tâm Minh | Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần

mai-chua thiền viện

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, sau thời khóa Hướng Dẩn Thiền, tụng kinh là thời giảng pháp, TT. Thích Tâm Minh đã giảng về Lời dạy của Đức Phật Môi trường tu học

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*