Kinh187 Vassakara | Tăng Chi Bộ Kinh | Thích Tâm Hạnh

TTamHanh

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều thứ Bảy TT Thích Tâm Hạnh giảng tiếp Phẩm Chiến sĩ Chương 4 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh
Kinh187 Vassakara
Kinh187 Upaka
Kinh187 Chứng Ngộ
Kinh 190 Ngày trai giới

Đây là buổi giảng hằng tuần chiều thứ Bảy từ 2g – 4g

Có thể xem trực tiếp trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q_wC8jFWjfI

Kênh Thiền Viện Vạn Hạnh https://www.youtube.com/channel/UC4buNUgp5wqMA0prZM1UaOA

với Dấu Hiệu ThienVienVan Hanh logo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*