Học Phật để thành Phật | TT. Thích Phước Đạt | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

PhuocDat

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Phước Đạt giảng về Học Phật để thành Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*