Vui thay sống biết đủ | TT. Thích Tâm Minh | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Thien Vien-Van-Hanh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Minh giảng về lời dạy của đức Phật : Vui thay sống biết đủ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*