Phát triển phẩm chất tốt đẹp của người con Phật | TT. Thích Tâm Minh

thienvien Van Hanh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , TT. Thích Tâm Minh với đề tài Phát triển phẩm chất tốt đẹp của người con Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*