Đoạn trừ chấp thủ trong Pháp niệm xứ | TT. Thích Tâm Hạnh | Hướng Dẫn Thiền

Phap-niem-xu

Trước khi bước vào hành Thiền TT. Thích Tâm Hạnh đã sơ lược về Pháp Niệm xứ trong Thiền Tứ Niệm Xứ để nhận ra các kiết sử đang trói buột với chủ đề Đoạn trừ chấp thủ trong Pháp niệm xứ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*