Pháp sanh diệt trong cuộc đời | TT. Thích Tâm Hạnh Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng dẫn Thiền

phap-sanh-diet

Thiền Viện Vạn Hạnh Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh trong loạt bài về Thất Giác Chi, bảy yếu tố giác ngộ, tuần trước đã giảng về để thoát khỏi khổ đau, kỳ này tiếp tục trong mùa Vu lan xem như một tổng kết về Pháp sanh diệt trong cuộc đời
Đây là kỳ Hướng dẫn Thiền cuối và sẽ tạm nghỉ 4 tuần sau Vu Lan. Qua tháng 8 đến 15/9 sẽ sinh hoạt lại
15 giờ chiều Ngày Rằm 15 Đại Lễ Vu Lan
Ngày 16 và 17 Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*