Pháp Học Pháp Hành | Cố HT. Thích Minh Châu thành lập Khóa Thiền sáng Chủ Nhật

Phap-Hoc-Phap-Hanh

Lời giới thiệu của Cố HT. Thích Minh Châu về việc thành lập Khóa Thiền sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh với Pháp Học và Pháp Hành,. Xin trân trọng ghi ơn như một lời nhắc nhở năm xưa …
Hiện nay tháng 4 2022 Lớp Hướng dẩn Thiền vào sáng Chủ Nhật do Cố HT. Thích Minh Châu sáng lập năm xưa vẫn chưa hoạt động trở lại trong điều kiện dịch bệnh . Cầu mong tất cả đều được an lành hy vọng một thời gian tốt đẹp trong tương lai …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*