Tôi là ai

Toi-la-ai

Giảng sư Thích Tâm Đức

Khi cái Tôi xuất hiện thì có Cái của tôi, có tham – sân vô độ, khiến Ta và Người khác buồn khổ. Nhưng cái Tôi không thật có, chỉ là ảo giác! Hãy từ bỏ nó qua sự Tu tập Phật giáo, quán chiếu Mọi sự vật, hiện tượng là: Vô thường, Khổ, và Vô ngã.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*