TT. Thích Nguyên Thiện – Đi tìm Hạnh Phúc

DiTimHanhPhuc-cd

Thiền Viện Vạn Hạnh đã khai mạc Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần với bài pháp Đi tìm Hạnh Phúc, do TT giảng sư Thích Nguyên Thiện trình bày.
Chúng ta đi tìm hạnh phúc ở đâu và trên đời này cái gì là hạnh phúc đích thật, bền vững và là chân hạnh phúc. Hạnh phúc nào là hạnh phúc theo lời dạy của đức Phật và muốn có hạnh phúc phải làm gì. Tất cả những vấn đề về hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc đã được TT diễn giãi một cách rõ ràng mà sau khi nghe ta mới ngộ ra rằng hạnh phúc là buông bõ là sẽ chia, chứ không phải là …
Hạnh phúc không ở đâu xa, rất gần…

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*