Thích Nguyên Thiện – Chuyển Hoá Kiêu Mạn

chuyen-hoa-kieu man

TT Thích Nguyên Thiện giảng pháp tại Thiền Viện Vạn Hạnh đề tài: Chuyển Hoá Kiêu Mạn  sáng Chủ Nhật tháng 11 / 2016

Kiêu mạn là một trong các thứ tà kiến là tham, sân, si, mạn, nghi  mà chúng ta cần phải nhận thức đúng, hành trì đúng để đưa đến an lạc hạnh phúc. Chính vì ngạo mạn mà phát khởi ác tâm ác khẩu, chỉ nghĩ đến bản thân mình và thậm chí tự cho mình cao thâm hơn cả . Chính cái ngã mình thương yêu tôn vinh nó mà mình chẳng chịu thua kém ai nên sinh ra nhiều đau khổ, ganh ghét đố kỵ. Đây chỉ là một nhận thức về bản ngã đề cập ở đây trong mạn, quá mạn, kiêu mạn, tăng thượng mạn, ty liệt mạn và tà mạn…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*