Tăng Chi Bộ Kinh 101 Đáng sợ hãi 102 Đáng nghi ngờ |Chương 5 Pháp | Phẩm XI An ổn trú|TT. Thích Tâm Hạnh

Tang-Chi-kinh-101

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh Chương 5 Pháp,
Bắt đầu Phẩm XI An ổn trú
Kinh 101:  Đáng sợ hãi: Các pháp làm cho không còn sợ hãi, đó là có lòng tin, có giới, có nghe pháp nhiều, có tinh cần tinh tấn và có được trí tuệ nên không còn sợ hãi
Kinh 102: Đáng nghi ngờ: Nói về nguyên nhân Đức Phật chế giới , giúp cho các Tỳ kheo không còn bị nghi ngờ là ác Tỳ kheo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*