Suối nguồn tỉnh thức | TT. Thích Tâm Đức

Suoi-nguon-tinh-thuc

TT. Thích Tâm Đức trong buổi giảng đầu tiên sau thời gian sau an cư đã giảng đề tài Suối nguồn tỉnh thức , một phương thức tu tập Thiền đem đến an lạc trí tuệ, nói về sự khác biệt lớn về mục đích giữa Thiền Phật giáo và các loại Thiền khác như thiền Bà La Môn giáo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*