T. Tâm Hạnh – Nhớ ơn và biết ơn

Thien vien Van Hanh

Bài giảng của Thầy Thích Tâm Hạnh trong mùa Vu Lan 2016 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, 14/8/2016 giảng  về truyền thống nhớ ơn và báo ơn trong cuộc sống cũng như trong kinh điển và trong cuộc đời đức Phật…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*