Kinh 193 Bhaddiya | Tăng Chi Bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

kinh193-Bhaddiya

Chiều thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng Kinh 193 Bhaddiya Tăng Chi Bộ kinh
Đây là một bài kinh nói về một người tên Bhaddiya đã hỏi đức Phật có phải là người đã dùng huyễn thuật để thu phục lòng tin của mọi người hay không. Đây là bài pháp rất được thế giới phương Tây quan tâm vì từ xưa đến nay chưa có một tôn giáo nào, đạo sư nào cho phép nghi ngờ không tin tưởng vào lời dạy của giáo chủ mà phải tin tuyệt đối.
Các câu hỏi tương tự có thể tìm thấy ở một dạng khác như trong kinh Kalama , tạng A hàm…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*