Niệm Phật theo nghi thức Thiền | TT. Thích Phước Đạt | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Niệm Phật theo nghi thức Thiền

Thiền Viện Vạn Hạnh sáng Chủ Nhật hang tuần sau thời khóa Hướng dẩn Thiền, tụng kinh là giảng pháp sau Hội trường. TT. Thích Phước Đạt đả giảng về Niệm Phật theo nghi thức Thiền, trong loat bài nói về Pháp môn Niệm Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*