Chánh Niệm | TT. Thích Tâm Đức | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

TTamDuc

Thượng Tọa Thích Tâm Đức giảng pháp đề tài “Chánh Niệm” tại Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 04.09.2022.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*