Đạo đức người Phật tử trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt | Thầy Nguyên Thịnh

T-Nguyen-Thinh

Thầy Nguyên Thịnh giảng về Đạo đức người Phật tử trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Việ.t Nhân Đức Phật thấy gia chủ Thi Ca La Việt (Singàlaka) buổi sáng lể lạy 6 phương theo truyền thống của người cha dạy mà không biết tại sao. nên đã giảng bài pháp này.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*