Tu tập Bát Quan trai | Thích Tâm Hạnh

Tutap-BatQuanTrai

Thiền Viện Vạn Hạnh  trong ngày thọ Bát Quan trai TT. Thích Tâm Hạnh giảng về các hình thức Tu tập  trai giới như Trai giới kiểu chăn bò, Trai giới kiểu Ni Kiền tử và Trai giới theo bậc Thánh để hướng tâm chính đáng  được lợi ích khi tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*