Thảo luận Phật pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

De-tro-thanh-nguoi-Phat-tu

Trong buổi giảng pháp sáng Chủ Nhật tuần này TT. Thích Tâm Hạnh đã đưa ra một hướng giảng mới là giảng và thảo luận tuỳ theo ý kiến của các Phật tử đang tham dự. Các Chủ đề được đưa ra bao gồm:
– Thế nào là một người Phật tử
– Làm thế nào để có đời sống hạnh phúc
– Làm sao để không sân hận
– Quán chiếu là như thế nào
– Sự khác nhau Tứ thiền và tứ quả
– Tu tập trí tuệ cùa Đức Phật như thế nào

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*